O_O (o altfel de antologie românească)

2017-??-??
KI 000

 

Va fi o adunătură de texte românești care țin de sau comunică involuntar/avant la lettre cu filierele literaturii experimentale. Mă voi axa în special pe conceptualism și concretism/poezie vizuală/sonoră, ca perspective care permit posibilități inedite de antologare față de apartenența formală sau de facto la o mișcare sau alta.

Aduse laoaltă, aceste texte sugerează istorii ocultate și posibilități latente a ceea ce numim „literatura română” (și aici mi se pare nu apropriere, ci un lucru de bun simț să includem atât minoritarii care scriu în alte limbi, cât și românii din alte țări, chiar dintre cei care scriu în alte limbi).

Cum ar fi fost dacă Macedonski s-ar fi dus mai departe cu experimentele sale instrumentaliste și ar fi ajuns să publice „bizarerii” în genul caligramelor lui Apollinaire? Cum ar fi fost dacă Victor Brauner și Ilarie Voronca ar fi dus mai departe ideea de „pictopoezie” sau dacă noțiunea de „poezie concretă”, pe care Matei Gavril Albastru încearcă să o recupereze la noi după 1989, ar fi putut fi practicată după 1965? Nu cumva „manieriști” ca Foarță ar trebui discutați și în comparație cu Oulipo (din care, să nu uităm, a făcut parte Pastior)? ș.a.m.d.

Prin urmare, rămân multe lucruri de spus și de analizat, dar prefer să nu supralicitez ghidajul critic… Aceasta este o antologie modulară care, poate, va căpăta o formă fixată abia în momentul în care și cuprinsul (provizoriu, după cum vedeți mai jos) va fi mai „definitivat”, dar în care voi reuși să și obțin toate permisiunile de reproducere care trebuie… O problemă complicată pe care prefer să n-o mai surmontez. Iată, acesta este șantierul:

 

I.L. Caragiale (Moșii. Tablă de materii)
Al. Macedonski (Reconstituirea așezării grafice a Unistrofei Pe Balta Clară [V.G. Paleolog], Reproduceri în culori din manuscrisul Calvaire de Feu)
G. Topîrceanu (Odă sobei mele, Armonii vesperale)
Urmuz (Cronicari)
Tristan Tzara (În gropi fierbe viață roșie, Toto-Vaca)
Ion Vinea (Vorbe goale, Eleonora)
Scarlat Callimachi (Aevea)
Al. Tudor-Miu (Madrigal. Icoană, Păianjeni)
Ilarie Voronca
Sașa Pană & Moldov (Alfabet)
Romulus Dianu
Virgil Teodorescu (Poem în leopardă. Un vis în leopardă)
Gherasim Luca (din Secretul golului și al plinului, Passionnément [Cu pasiune, trad. de Ștefania Mincu])
Gellu Naum (Autopoem, De gramatica, Avantajul vertebrelor, Nigredo)
Adrian Rogoz (din Inimă rezistentă)
Nina Cassian (din Loto-poeme)
Isidore Isou
Octavian Bilcescu/Olaf Bilius (din COMPUTER STRIVIT)
Leonid Dimov (Palolo)
Oskar Pastior (traduceri de Gabriel H. Decuble)
Petre Stoica (Astrofiloscoporos, Mica publicitate)
Nichita Stănescu (Ion Neculce – O samă de cuvinte aşezate în chip de vers de către Nichita Stănescu, Pușca)
Romulus Vulpescu (Trebug crenalc. Experiment neologistic, Speisekarte pour five-o’clock tea. Experiment gastronomic)
Horia Zilieru
Gheorghe Tomozei (Apocalipticul iarmaroc)
Nora Iuga (din Piața cerului)
Mihai Ursachi (Transversaliile mari sau cele patru estetici. Poezie pe care a scris-o magistrul Ursachi pe când se credea pelican)
Anemone Latzina (13 iulie 1974, traducere de Ioan Mușlea)
Șerban Foarță (din Copyright, Clepsidră, Placă (puțin) defectă, din Holorime, Dactilogramă, Anunț important, Der grosse Bruckhaus, omagiu lui braille, Letrist trist beletrist)
Matei Gavril Albastru
Franz Hodjak (Salată orientală, traducere de Ioan Mușlea)
Petru M. Haș
Eugen Cioclea
Gheorghe Ene
Richard Wagner (Dialectică, traducere de Ioan Mușlea)
Rolf Bossert (Mica publicitate, traducere de Ioan Mușlea)
Helmut Seiler (Mic anunț, traducere de Ioan Mușlea)
Alex[andru] Dohi (fragmente din Altermundia)
Romulus Bucur (cum se deschide o sticlă de pepsi(TM), din O seamă de personaje secundare)
Bogdan Ghiu (din Poemul cu latura de un metru, din (Poemul de carton). Urme de distrugere pe Marte)
O. Nimigean
Emilian Galaicu-Păun
Augustin Ioan
Caius Dobrescu
Gabriel H. Decuble
Gili Mocanu (La, Puncte, din Lih)
Constantin Acosmei (Sonet)
Mitoș Micleușanu (Un milion de morți)
Mihail Vakulovski
Victor Nichifor (din Epoca Lu)
Sorin Dinco (sentimentica și proematicul consonantice laolaltă cca 80/min sistemul nervos al lui rambo)
Grigore Șoitu
Mugur Grosu (din sms / ei respiră și fac dragoste ca și fluturii, din press / troleul 43 s-a spânzurat cu cordonul de la capot, din status)
V. Leac (S. face o anchetă, Mitzu descrie un peisaj, firește că există undeva un instrument, se interzic următoarele cuvinte, o prezentare)
Iulian Tănase
Mihai Vieru
Răzvan Țupa (SECŢIUNEA a 2-a. Formalităţile pentru încheierea poeziei)
Oana Avasilichioaei
Dan Sociu (boproprion)
Alexandru Vakulovski
George Vasilievici
Iulia Militaru
Sebastian Big
Dmitri Miticov (Radu Popescu 23D ap. 16, din Dmitri: genul cinic)
Andra Rotaru (Content not found)
Elena Vlădăreanu (din spațiu privat, din STRESS NON TEST)
Claudiu Komartin (yoyo, 22 de diapozitive mentale)
Ioan Șerbu (din Lego)
Aurelia Borzin (dragostea)
sorin despoT (din termeni | condiții)
Anca Bucur
Camil Cardaș [Camil P. Camil/Camil U. Camil/Camil L.A. Camil] (din șA(n)seLe din patrujnouă (piese de poezie))
Andreea Ciobîcă (Iluzie solidă/Acces la dispariție)
Vlad Drăgoi
Vasile Mihalache (din Mort după om)
Sabina Comșa (Rețeaua a Doua, Facebook)
Bogdan Coșa (progresie christică)
Yigru Zeltil (lăsați-vă prejudecățile la intrare, steaua în formă de stea, CHRIS MARKET, din poate conține urme de nuci)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *