BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA

CN 002
2018-??-??

 

Orașul Alexandria este municipiul județului Teleorman, o reală metropolă a spiritului românesc. Întemeiat în jurul lui 332 î.Hr. de Alexandru cel Mare, orașul Alexandria s-a dezvoltat în continuare și în vremea lui Ptolemeu I. Acesta din urmă a construit, în 288 î.Hr., un muzeu (palat al muzelor), care găzduia o universitate, o academie și o bibliotecă. La început mărimea bibliotecii se ridica la 400.000 de volume (papirusuri), ca pe timpul lui Cezar să ajungă la 700.000. Sunt patru variante care încearcă să explice dispariția celei mai mari biblioteci a antichității: războiul civil dintre Cezar și Pompei (48 î.Hr.); conflictele pentru putere dintre păgâni și creștini (250 – 350); decretul lui Teofilus din 391; cucerirea arabă din jurul anului 650. Doar două dintre ele au însă susținerea cercetătorilor. Distrugerea parțială a bibliotecii este atribuită perioadei din timpul războiului civil de la sfârșitul sec. III AD, iar o aripă a bibliotecii a fost distrusă de creștini în anul 391 AD, în urma edictului dat în acel an de către împăratul Theodosius, prin care religiile păgâne erau scoase în afara legii.

Noua Bibliotecă din Alexandria are ca deziderat renașterea spiritului savant al deschiderii specifice celei originale. Este mai mult decât o simplă bibliotecă, deoarece conține: biblioteca, cu milioane de cărți; o arhivă conectată la Internet; șase biblioteci specializate: artă și materiale multimedia și audiovizuale, copii, tineret, formate micro, cărți rare și de colecție; trei muzee: antichități, manuscrise, istoria științei; un planetariu; un exploratoriu; culturama, o panoramă culturală expusă pe nouă ecrane, șapte centre de cercetare academică, nouă expoziții permanente, patru galerii de artă, un centru de conferințe, un forum de dialog.

Acesta este un inventar aproximativ al colecțiilor pe care le deține Biblioteca din Alexandria, realizat în conformitate cu normele CZU în vigoare.

 

[THE LIBRARY FROM ALEXANDRIA is going to be the bibliography of an impossibly large (for Romanian standards, at least) book collection, attributed to the small local library of Alexandria, the capital city of the Teleorman county in Romania, a county stereotyped, widely recognized for its high birth rate of corrupt politicians. The above blurb exploits the possible confusion between the famous Egyptian city of Alexandria and the Romanian backwater town with the same name. The concept is going to be actualized by scraping on-line databases of the Romanian libraries and several other resources.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *